امیر دریادار سیاری: امروز جمهوری اسلامی بازیگر کلیدی منطقه است

امیر دریادار سیاری: امروز جمهوری اسلامی بازیگر کلیدی منطقه است

امیر دریادار سیاری: امروز جمهوری اسلامی بازیگر کلیدی منطقه است معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر امروز مفتخریم که کشور ما امن است و از جایگاه بالایی برخوردار بوده و جمهوری اسلامی ایران بازیگر کلیدی منطقه است، به برکت خون شهدا است. به گزارش پایگاه خبری دنیای اسراربه نقل ازفارس: امیر دریادار