دسته بندی:

امیر دریادار سیاری: امروز جمهوری اسلامی بازیگر کلیدی منطقه است

امیر دریادار سیاری: امروز جمهوری اسلامی بازیگر کلیدی منطقه است معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر امروز مفتخریم که کشور ما امن است و از جایگاه بالایی ادامه خبر

منتشر شده در