دسته بندی:

در کلاس های پیش از ازدواج، باید مهارت های زندگی را تدریس کنیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سرپرست واحد سلامت اجتماعی مرکز بهداشت استان  تاکید کرد: *آموزش مهارت های زندگی، مشکلات زناشویی و تنش های شغلی را کاهش می ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

“پیرسقاهای” صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه بیشتر هستند/ بنای ایدئولوژی شرکت های آبفار روحیه جهادی و ارزشی است

مهندس هاشم امینی در دیدار با بازنشستگان شرکت آبفار استان اصفهان عنوان کرد: “پیرسقاهای” صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه بیشتر هستند/ بنای ایدئولوژی شرکت های آبفار روحیه جهادی و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو دربیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی عنوان کرد: مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است دنیای اسرار:آقای امانی در بیست هشتمین جلسه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان: ۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:از سال ۹۲ تا ادامه خبر

منتشر شده در