میان عرضه و تقاضا آب شرب اصفهان تعادل نیست/ بد مصرفی نکنید

میان عرضه و تقاضا آب شرب اصفهان تعادل نیست/ بد مصرفی نکنید

پایگاه خبری دنیای اسرار امینی: میان عرضه و تقاضا آب شرب اصفهان تعادل نیست/ بد مصرفی نکنید مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره به وضعیت تامین آب شرب گفت: هم اکنون میان عرضه وتقاضا آب شرب در اصفهان تعادلی برقرار نیست در حالی‌که آب مورد نیاز در ایام پیک مصرف بالغ بر ۱۴.۵