مردم در شناسایی انبارهای احتکار کالا به پلیس کمک کنند

مردم در شناسایی انبارهای احتکار کالا به پلیس کمک کنند

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان: مردم در شناسایی انبارهای احتکار کالا به پلیس کمک کنند رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: با توجه به غیررسمی شدن انبارهای احتکار کالا به سمت منازل از مردم درخواست داریم تا در صورت روبرو شدن با چنین مواردی مراتب را با پلیس در میان بگذارند.