دسته بندی:

دستگاه‌های احراز هویت انتخابات در حوزه‎‌های انتخابیه اصفهان توزیع می‌شود

رییس ستاد انتخابات: دستگاه‌های احراز هویت انتخابات در حوزه‎‌های انتخابیه اصفهان توزیع می‌شود به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به آماده بودن زیرساختهای ادامه خبر

منتشر شده در