جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب  در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

در چند سال اخیر  با اصلاح ۱۹۸ مورد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت: جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر آب  درثانیه در چرخه انتقال و توزیع به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر با اصلاح و بازسازی خطوط اصلی انتقال آب طرح