هیئت مدیره جدید جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی انتخاب شدند

هیئت مدیره جدید جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتیس به منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره این تشکل مردم نهاد برگزار شد . به گزارش  دنیای اسرار: در این جلسه که با حضور هیئت مدیره سابق ، خیرین و جمعی از بیماران و خانواده آنها و نماینده استانداری اصفهان برگزار شد اعضای جدید