رفع موانع خطرساز، اصلی ترین خواسته نابینایان اصفهان است

رفع موانع خطرساز، اصلی ترین خواسته نابینایان اصفهان است

رفع موانع خطرساز، اصلی ترین خواسته نابینایان اصفهان است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل انجمن  روشن بین اصفهان در زمینه نابینایان و کم بینایان گفت : رفع موانع خطر ساز در خیابانها و معابر عمومی از مهمترین خواسته نابینایان اصفهان است که این مشکل را مسوولان امر باید برطرف کنند. علیرضا حیدری روز دوشنبه در نشست