۱۰ درصد از فروش گاز کشور مربوط به استان اصفهان است.

۱۰ درصد از فروش گاز کشور مربوط به استان اصفهان است.

۱۰درصد از فروش گاز کشورمربوط به استان اصفهان است. به گزارش  دنیای اسرار: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به سهم ۱۰ درصدی استان اصفهان از فروش گاز کشور گفت: سالیانه ۲۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع و به مصرف می رسد. سید مصطفی علوی، بیان داشت: در حال

اصلاح انشعابات مشترکین در امور برق مرکز

اصلاح انشعابات مشترکین در امور برق مرکز

اصلاح انشعابات مشترکین در امور برق مرکز به گزارش دنیای اسرار:به منظور  بهینه سازی  وتعویض کابل سرویس  درسطح شبکه برق امور برق  مرکز اقدام به اصلاح کابل سرویس مشترکین در راستای تداوم برقرسانی نموده است  بطوریکه موارد فوق با صرف کمترین هزینه، رعایت حرایم برق و زیبا سازی مبلمان شهری درحد امکان صورت پذیرفته است.

در روشن نگه داشتن شبکه معابر نیز از فن آوری های هوشمند استفاده می شود

در روشن نگه داشتن شبکه معابر نیز از فن آوری های هوشمند استفاده می شود

در روشن نگه داشتن شبکه معابر نیز از فن آوری های هوشمند استفاده می شود مانیتورینگ و تحلیل برخی از  روشنایی معابر خیابان های اصلی بهارستان  به گزارش دنیای اسرار:از آنجا که ارائه برق پایدار و مطمئن رسالت اصلی شرکت های توزیع می باشد استفاده از فن آوری های روز  و تجهیزات جدید  با برنامه