ذوب‌آهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز خودکفا است

ذوب‌آهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز خودکفا است

منصور یزدی زاده: ذوب‌آهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز خودکفا است به گزارش دنیای اسرارمدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: افزایش قیمت برق صنعتی تاثیر چندانی بر بهای تمام شده محصولات ذوب آهن ندارد، چرا که میزان وابستگی این کارخانه به برق تولید شبکه بسیار ناچیز است و تقریبا ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز مجموعه