دسته بندی:

ذوب‌آهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز خودکفا است

منصور یزدی زاده: ذوب‌آهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز خودکفا است به گزارش دنیای اسرارمدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: افزایش قیمت برق صنعتی تاثیر چندانی بر بهای تمام شده ادامه خبر

منتشر شده در