مدیران انقلابی نما ،از ریزش دیوارهای اعتماد مردم بترسند!   

مدیران انقلابی نما ،از ریزش دیوارهای اعتماد مردم بترسند!  

به گزارش دنیای اسرار:بهادری-ریزش نمای دیوار دبیرستان ۲۲ بهمن و کانون اندیشه ،مدرسه رهنان اصفهان به دلیل استهلاک و عدم رعایت اصول ایمنی با وجود نامه نگاری های مختلف از طرف معتمدین و معلمین مدرسه در ۱۸ تیر ماه سال جاری بر سر سه شهروند بی گناه فرو ریخت که یکی از شهروندان به دلیل