دسته بندی:

مصدومان چهارشنبه سوری اصفهان به ۴۵ نفر رسید/۱۷مورد آسیب به چشم

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان: مصدومان چهارشنبه سوری اصفهان به ۴۵ نفر رسید/۱۷مورد آسیب به چشم به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر: رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان آمار نهایی مصدومان ادامه خبر

منتشر شده در