دسته بندی:

اولین کافه برج ایران به مناسبت روز اصفهان افتتاح می شود

اولین کافه برج ایران به مناسبت روز اصفهان افتتاح می شود مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:  اولین کافه برج ایران با مساحتی بالغ بر ۳۶۰ مترمربعبه مناسبت روز اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در