ارا ئه خدمات ۲۳ گانه به مردم از طریق اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان

ارا ئه خدمات ۲۳ گانه به مردم از طریق اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمدشرکت آب وفاضلاب استان اصفهان خبر داد : ارا ئه خدمات ۲۳ گانه به مردم ازطریق اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان به گزارش دنیای اسرار:رضا رضایی در نشست مسئولان مشترکین مناطق خودگردان شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: به زودی ۲۳ خدمت شرکت آب وفاضلاب اعم از فروش انشعابات ،مشاهده قبوض،مشاهده صورتحساب،پی