ویروس ایدز با موفقیت نابود شد

ویروس ایدز با موفقیت نابود شد

در یک روش درمانی جدید؛ ویروس ایدز با موفقیت نابود شد اچ آی وی ویروسی فریب‌کار و باهوش است و از قابلیت‌های فراوانی برای مخفی کردن خود در سلول‌های دفاعی بدن برخوردار است، اما محققان برای مقابله با آن روشی خاص ابداع کرده اند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازمهر: روش‌های درمانی فعلی متداول برای