کانال اطلاع رسانی  آگهی های فراخوان شرکت فولاد مبارکه در شبکه های اجتماعی

کانال اطلاع رسانی آگهی های فراخوان شرکت فولاد مبارکه در شبکه های اجتماعی

درراستای ایجاد فرصت های برابروعادلانه ایجادکانال اطلاع رسانی آگهی های فراخوان شرکت فولاد مبارکه در شبکه های اجتماعی به گزارش دنیای اسرار:شرکت فولادمبارکه به منظور دسترسی آسان وسریعتر تامین کنندگان وپیمانکارانبه آخرین وبه روزترین فراخوان های  شرکت اقدام وبه راه اندازی کانال اطلاع رسانی فراخوان ها( مزایده‌ها و مناقصات )در شبکه های اجتماعی نموده است.