دسته بندی:

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ۳۳ پروژه آبرسانی به روستاها به بهره برداری میرسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ۳۳ پروژه آبرسانی به روستاها به بهره برداری میرسد. دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ادامه خبر

منتشر شده در