دسته بندی:

نشست تخصصی انجمن یاوران وقف و رسانه اصفهان برگزار شد

نشست تخصصی انجمن یاوران وقف و رسانه اصفهان برگزار شد سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: نشست تخصصی انجمن یاوران وقف و رسانه اصفهان با حضور ادامه خبر

منتشر شده در