فولاد مبارکه، پیشتاز بومی‌سازی صنعت فولاد کشور است

فولاد مبارکه، پیشتاز بومی‌سازی صنعت فولاد کشور است

فولاد مبارکه، پیشتاز بومی‌سازی صنعت فولاد کشور است به گزارش دنیای اسرار:در پی برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران که در دی‌ماه سال گذشته برگزار شد و آغازگر موج فراگیر بومی‌سازی و حمایت از تأمین داخلی بود، به درخواست تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان زنجیرۀ فولاد، دومین دورۀ این رویداد تخصصی و منحصربه‌فرد ملی