دسته بندی:

حضور ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اینترنت اشیا

حضور ذوب آهن اصفهان درسیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اینترنت اشیا به گزارش  دنیای اسرار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اینترنت اشیاء ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سومین کنفرانس بین‌المللی “اینترنت اشیاء و کاربردها”دردانشگاه اصفهان برگزار میشود

دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی “اینترنت اشیاء و کاربردها” در دانشگاه اصفهان، گفت: سومین کنفرانس بین‌المللی “اینترنت اشیاء و کاربردها”دردانشگاه اصفهان برگزار میشود دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی ادامه خبر

منتشر شده در