دسته بندی:

روحانی: برقراری اینستکس، مثبت اما ناکافی است

در گفت وگوی تلفنی با مکرون؛ روحانی: برقراری اینستکس، مثبت اما ناکافی است به گزارش دنیای اسراربه نقل از ایرنا- رییس جمهوری در تماس تلفنی «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه با ادامه خبر

منتشر شده در