دسته بندی:

ارائه ۶۷ هزارو ۳۷۶ خدمت به صورت غیرحضوری در هشت ماهه سال جاری

در بازدید مدیرکل دفتربازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از سامانه هوشمند غیر حضوری ۱۵۲۲ آبفا اصفهان اعلام شد: ارائه  ۶۷ هزارو ۳۷۶ خدمت به صورت غیرحضوری در هشت ادامه خبر

منتشر شده در