معاون فروش و معاون خرید ذوب آهن اصفهان منصوب شدند

معاون فروش و معاون خرید ذوب آهن اصفهان منصوب شدند

معاون فروش و معاون خرید ذوب آهن اصفهان منصوب شدند به گزارش دنیای اسرار:در جلسه ای با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن ، ضمن قدردانی از زحمات دکتر نعمت اله محسنی معاون سابق بازرگانی شرکت  ، مهندس محمد جعفر صالحی به عنوان معاون خرید و مهندس بهزاد کرمی