بازگشایی مرز خسروی برای اربعین آتی/ظرفیت‌های استان کرمانشاه

بازگشایی مرز خسروی برای اربعین آتی/ظرفیت‌های استان کرمانشاه

پایگاه خبری دنیای اسرار : در نشست استانداران مطرح شد؛ بازگشایی مرز خسروی برای اربعین آتی/ظرفیت‌های استان کرمانشاه استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت بازگشایی مرز خسروی طی اربعین آتی، ظرفیت‌های استان کرمانشاه را به منظور همکاری با استان دیالی عراق تشریح کرد. به گزارش  دنیای اسرار به نقل از مهر، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه