کشف مقبره ۴۵۰۰ ساله در مصر

کشف مقبره ۴۵۰۰ ساله در مصر

کشف مقبره ۴۵۰۰ ساله در مصر باستان شناسان موفق به شناسایی یک مقبره ۴۵۰۰ ساله در نزدیکی اهرام مشهور کشور مصر در نزدیکی قاهره پایتخت این کشور شده‌اند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازفارس، باستان شناسان موفق به شناسایی یک مقبره ۴۵۰۰ ساله در نزدیکی اهرام مشهور کشور مصر در نزدیکی قاهره پایتخت این کشور