دسته بندی:

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان

راه‌اندازی سامانه دریافت کمک‌های مردمی و خیرات در آرامستان باغ رضوان مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: در آینده نزدیک غسالخانه غرب اصفهان راه اندازی خواهد شد.به گزارش دنیای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات در آرامستان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در بازید از سازمان آرامستان های اصفهان خبر داد: اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات درآرامستان دنیای ادامه خبر

منتشر شده در