دسته بندی:

دیدار مدیرعامل بانک صاردات استان با استاندار اصفهان

دیدار مدیرعامل بانک صاردات استان با استاندار اصفهان مدیرعامل بانک صاردات استان به همراه معاونین خود با استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کرد و مسائل و مشکلات این بانک را ادامه خبر

منتشر شده در