هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

کاسبی با جان مردم/ سازمان صنعت و معدن، ورود کند هشدار آتشنشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان مدیرعامل سازمانآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: از همشهریان تقاضا می کنیم در زمان خریدبخاری و تجهیزات آن، به کیفیت محصولات دقت کرده و در صورت نیاز به اطمینانمحصولات،