«با گذشت اولیای دم محکوم به قصاص در پای چوبه دار از مجازات قصاص نجات یافت»

«با گذشت اولیای دم محکوم به قصاص در پای چوبه دار از مجازات قصاص نجات یافت»

دادستان عمومی و انقلاب کاشان:«با گذشت اولیای دم محکوم به قصاص در پای چوبه دار از مجازات قصاص نجات یافت» به گزارش دنیای اسرار:روح اله دهقانی دادستان عمومی و انقلاب کاشان ضمن اعلام این خبر بیان داشت:‌ شخصی که محکوم به قصاص نفس شده بود در حالی که تمامی مقدمات اجرای حکم فراهم گردیده بود،

” قاتل نادم و متواری پس از ۱۱ سال با میانجیگری شوراهای حل اختلاف اصفهان بخشیده شد.”

” قاتل نادم و متواری پس از ۱۱ سال با میانجیگری شوراهای حل اختلاف اصفهان بخشیده شد.”

” قاتل نادم و متواری پس از ۱۱ سال با میانجیگری شوراهای حل اختلاف اصفهان بخشیده شد.” به گزارش  دنیای اسرار: در سال ۱۳۸۷ درگیری و نزاع دسته جمعی فی مابین دو گروه اتفاق می افتد شخصی به نام ابوالفضل جهت میانجیگری و جلوگیری از نزاع وارد درگیری می شود که شخصی به نام بهنام