نخستین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان اصفهان برگزار می شود

نخستین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان اصفهان برگزار می شود

رئیس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان گفت: نخستین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان اصفهان با عنوان یادواره سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.به گزارش دنیای اسرار: قاسم ستاری اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده انجمن بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان به ریاست آرش اسکندری که