دسته بندی:

با مرگ بیگانه نشویم تا از مرگ دوست و اقوام ناله و شکایت سر ندهیم

کارشناس اخلاق و تربیت مرکز ملی پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی:با مرگ بیگانه نشویم تا از مرگ دوست و اقوام ناله و شکایت سر ندهیم به گزارش دنیای اسرار:باشیوع ویروس کرونا ادامه خبر

منتشر شده در