واگذاری ۹۳ انشعاب جدید به  مجموعه مسکونی کارکنان آموزش و پرورش  در شمال اصفهان

واگذاری ۹۳ انشعاب جدید به مجموعه مسکونی کارکنان آموزش و پرورش در شمال اصفهان

واگذاری ۹۳ انشعاب جدید به  مجموعه مسکونی کارکنان آموزش و پرورش  در شمال اصفهان به گزارش دنیای اسرار:پروژه تجهیز پست تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه ۵ در  خیابان کاوه نبش خیابان نیکبخت با هزینه ای بالغ بر ۳۲۰۰ میلیون ریال عملیاتی گردید. مهندس محسن معتمدی فرد  مدیر امور برق شمال گفت :تجهیز پست و برقرسانی به