دسته بندی:

قدردانی برق منطقه ای اصفهان از فولاد مبارکه پایداری شبکۀ برق

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان با ارسال تقدیرنامه‌ای از همکاری فولاد مبارکه با برق منــطقه‌ای در تنظیــم و کاهــش برق مصــرفی در خطــوط تولیــد این شــرکت به‌منــظور پیشگیری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دکلهای ۶۳ کیلوولت داخل شهر کاشان جمع آوری و تبدیل به کابل زمینی شد

با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال دکلهای ۶۳ کیلوولت داخل شهر کاشان جمع آوری و تبدیل به کابل زمینی شد به گزارش دنیای اسرار:خط ۶۳ کیلوولت هوایی -کابلی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

استقرار درگاه میز خدمات الکترونیک در وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

در راستای تحقق دولت الکترونیک ، بهبود ارائه خدمات و کم شدن مراجعات ارباب رجوع به شرکت ، میز خدمات الکترونیک صنعت برق در وبسایت شرکت برق منطقه ای اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

احداث ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت GIS چمران و خط کابلی ۶۳ کیلوولت چمران _ لاله

احداث ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت GIS چمران و خط کابلی ۶۳ کیلوولت چمران _ لاله به گزارش دنیای اسرار:استاندار اصفهان: صنعت برق در استان اصفهان به عنوان یک صنعت مهم و ادامه خبر

منتشر شده در