دسته بندی:

پخش ۸۴۰ دقیقه برنامه رادیو – تلویزیونی مصرف ایمن و بهینه گاز از صدا و سیمای اصفهان

پخش ۸۴۰ دقیقهبرنامه رادیو – تلویزیونی مصرف ایمن و بهینه گاز از صدا و سیمای اصفهان مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری با صدا ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برگزاری چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفا منطقه ۵

برگزاری چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفا منطقه ۵ دنیای اسرار:علی قیصری مدیر آبفا منطقه ۵ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصل در اداره شهر بر مشارکت شهروندان است/ بافت فرسوده، تاب آوری اصفهان را کم کرده است

پایگاه خبری دنیای اسرار     شهردار اصفهان: اصل در اداره شهر بر مشارکت شهروندان است/ بافت فرسوده، تاب آوری اصفهان را کم کرده است   شهردار اصفهان گفت: اصل ادامه خبر

منتشر شده در