شرکت کنندگان در این کنفرانس با رویکردهای نوین جهانی آشنا می‌شوند

شرکت کنندگان در این کنفرانس با رویکردهای نوین جهانی آشنا می‌شوند

مدیر دپارتمان روابط‌عمومی و مدیریت برند برنامه اروپایی Esco در ایران: شرکت کنندگان در این کنفرانس با رویکردهای نوین جهانی آشنا می‌شوند به گزارش دنیای اسرار:مدیر دپارتمان روابط‌عمومی و مدیریت برند برنامه اروپایی Esco در ایران و از سخنرانان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران درگفتگو باخبرنگاردنیای اسرار، در حاشیه برگزاری این کنفرانس

برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است

برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است

در مجمع عمومی شرکت مهندسی و پویش ساخت آهن اصفهان عنوان شد برند معتبر ذوب آهن اصفهان، یک مزیت رقابتی برای فعالیت شرکت های زیر مجموعه است به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مهندسی و پویش ساخت آهن اصفهان در تاریخ سیزدهم خردادماه با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان،شکرا…