دسته بندی:

بنزین تولیدی شرکت پالایش نفت اصفهان مطابق با استاندارد یورو۵ است

بنزین  تولیدی شرکت پالایش نفت اصفهان مطابق بااستاندارد یورو۵ است دنیای اسرار:مدیر عامل شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال، کل بنزین تولیدی پالایشگاه اصفهان که حدود ۱۱ ادامه خبر

منتشر شده در