وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت بشرویه بازدید کرد

وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت بشرویه بازدید کرد

وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت بشرویه بازدید کرد   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه در سفر به استان خراسان جنوبی از بیمارستان در حال ساخت شهرستان بشرویه بازدید کرد. دنیای اسرار -بیرجند:سید حسن قاضی زاده هاشمی با هیات همراه و فرماندار بشرویه روند ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی بشرویه را از