«در مسیر انقلاب» شعار امسال هیئت مکتب‌الصادق(ع)

«در مسیر انقلاب» شعار امسال هیئت مکتب‌الصادق(ع)

به گزارش دنیای اسرار:مدیر برگزاری رویدادهای مکتب‌الصا‌دق با اشاره به انتخاب شعار«در مسیر انقلاب» در برنامه امسال هیئت مکتب‌الصادق(ع) گفت: علت انتخاب این شعار این بود که انقلاب از زمان پیامبران شروع شد و زمان پیامبر اسلام به اوج خود رسید و این حرکت کم کم به انقلاب اسلامی رسید. مسعود ادیبی در خصوص طراحی