دسته بندی:

باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج مصرف بهینه آب به وجود آوردیم

باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج مصرف بهینه آب به وجود آوردیم مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان عنوان کرد: باشفاف سازی، اعتماد عمومی را در راستای ترویج ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

جشنواره فرهنگی هنری خانواده_ آبی

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: جشنواره   فرهنگی هنری خانواده_ آبی، با شعار  “شادباشیم، یاد بگیریم، سالم بمانیم” توسط شرکت آبفا استان اصفهان برگزار ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد

سخنگوی شرکتآب و فاضلاب استان اصفهان: ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد به گزارش دنیای اسرار:سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: حادثه امروز خیابان میرزاطاهر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

جاری بودن زاینده رود برای تامین آب شرب لازم ولی کافی نمی باشد

مدیر آبرسانی شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه میز خدمت اعلام کرد: جاری بودن زاینده رود برای تامین آبشرب لازم ولی کافی نمی باشد به گزارش دنیای اسرار:مدیر آبرسانی شرکت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

پایگاه خبری دنیای اسرار سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم   سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به کاهش ۴۰ ادامه خبر

منتشر شده در