دسته بندی:

شهرداری اصفهان نخستین شهرداری کشور در موضوع ارزیابی تعالی سازمانی در میان کلان شهرهای کشور

شهرداری اصفهان نخستینشهرداری کشور در موضوع ارزیابی تعالی سازمانی در میان کلان شهرهای کشور ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی در یک دوره آموزشی ویژه مدیران شهرداری تشریح شد. ادامه خبر

منتشر شده در