موزه آبفای استان اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

موزه آبفای استان اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

رئیس گنجینه ملی آب ایران در بازدیدخانه فرهنگ آب اصفهان : موزه آبفای استان اصفهان باید بانگاه ملی راه اندازی شود به گزارش دنیای اسرار:رئیس گنجینه ملی آب ایران  گفت: موزه صنعت آب و فاضلاب استان اصفهان باید با نگاه ملی و در شان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ایجاد شود.چرا اصفهان تنها شهری در کشور

کاهش ۲۳ درصدی هدر رفت آب در بادرود طی ۵ سال

کاهش ۲۳ درصدی هدر رفت آب در بادرود طی ۵ سال

در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات ۶ با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در بادرود اعلام شد: کاهش ۲۳ درصدی هدر رفت آب در بادرود طی۵ سال به گزارش دنیای اسرار:مدیر آبفا بادرود در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات ۶ با موضوع مدیریت مصرف بهینه

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب

برگزاری پنجمین جشنواره نمایش سیمای  آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در خانه فرهنگ آب به گزارش دنیای اسرار:پنجمین جشنواره نمایش سیمای آب ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها  با حضور بیش ۱۸۵ کودک و دانش آموز و ۳۲ مدیر و مربی مهد کودک  در خانه فرهنگ آب اصفهان برگزارشد رئیس خانه