بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری دمای مذاب در مجتمع فولاد سبا

بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری دمای مذاب در مجتمع فولاد سبا

بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری دمای مذاب در مجتمع فولاد سبا به گزارش دنیای اسرار:برای اولین بار در کشور دستگاه اندازه‌گیــــــری دمــــــای مــــــذاب در ریختـــــه‌گــــــری به دست توانمنــــــد متخصصان واحد برق و اتوماسیون ریخته‌گری مجتمع فولاد سبا با کمتر از یک بیستم قیمت دستگاه مشابه خارجی، بومی‌سازی شد و با موفقیت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.محمد عسکری کارشناس

دریچه‌های تخلیۀ غبار کوره‌های قوس مجتمع فولاد سبا اتوماتیک شد

دریچه‌های تخلیۀ غبار کوره‌های قوس مجتمع فولاد سبا اتوماتیک شد

دریچه‌های تخلیۀ غبار کوره‌های قوس مجتمع فولاد سبا اتوماتیک شد به گزارش دنیای اسرار:باتلاش و پیگیری کارکنان واحد موادرسانی مجتمع فولاد سبا و با همکاری واحد بومی‌سازی دریچه‌های تخلیۀ غبار داست سیلوی کوره‌های قوس شمارۀ ۱ و ۲ این مجتمع از حالت دستی به اتوماتیک ارتقا یافت. مهدی قاسمی سرپرست واحد موادرسانی مجتمع فولاد سبا