هیأت بولینگ و بیلیارد اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفت

هیأت بولینگ و بیلیارد اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفت

هیأت بولینگ و بیلیارد اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفت رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان گفت: مجمع سالیانه هیأت‌های کشور در خرداد ماه برگزار و هیأت بولینگ و بیلیارد اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفت که نسبت به سال گذشته ۱۰ پله صعود داشته‌ایم. به گزارش دنیای اسرار:مسعود داوودی امروز در