بیماری ALS و نوروپاتی باید جزو بیماری‌های خاص قرار بگیرد

بیماری ALS و نوروپاتی باید جزو بیماری‌های خاص قرار بگیرد

بیماری ALS و نوروپاتی باید جزو بیماری‌های خاص قرار بگیرد به گزارش دنیای اسرار:ای ال اس یک بیماری بدخیم نورون‌های حرکتی است که به علت تحلیل سلول‌های شایع در محدوده نخاع اتفاق می‌افتد و به مرور زمان باعث تحلیل سلول‌های عصبی می‌شود.علت بروز این بیماری ناشناخته است و درمان قطعی ندارد.جمعیت حمایت از بیماران ALS