دسته بندی:

حجت الاسلام سعید سلطانیان: احساس نیاز به حضور روحانیون در مراکز درمانی بیش از قبل می باشد.

به گزارش دنیای اسرار:اجرای طرح «نسیم مهر» یکی از ابتکارات دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در علوم پزشکی اصفهان، است، براین اساس در طول سال و در روزهای عادی، ادامه خبر

منتشر شده در