گزارش تصویری جشنواره دیابت دربیمارستان غرضی اصفهان

گزارش تصویری جشنواره دیابت دربیمارستان غرضی اصفهان

گزارش تصویری جشنواره دیابت دربیمارستان غرضی اصفهان به گزارش دنیای اسرار:همزمان باهفته ملی دیابت در بیمارستان غرضی اصفهان جشنواره دیابت  به مدت سه روز از تاریخ ۲۱ آبان ماه لغایت ۲۳ آبان ماه مصادف با روز جهانی دیابت افتتاح شد عکاس:احسان حسین آبادی