همکاری با ذوب‌آهن اصفهان افتخار ماست

همکاری با ذوب‌آهن اصفهان افتخار ماست

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا عنوان کرد : همکاری با ذوب‌آهن اصفهان افتخار ماست به گزارش دنیای اسرار:دکتر محمد ابراهیم کاردگر ، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در بازدید از غرفه‌ی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان در یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس ، بانک