افتتاح ۴۰ خانه ورزش روستایی به مناسبت هفته بسیج درسطح استان اصفهان

افتتاح ۴۰ خانه ورزش روستایی به مناسبت هفته بسیج درسطح استان اصفهان

افتتاح ۴۰ خانه ورزش روستایی به مناسبت هفته بسیج درسطح استان اصفهان مطمئنا یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در هر حوزه ای ثبات در مدیریت است خصوصا در حوزه ی ورزش که برای کسب نتایج دلخواه چه در ورزش حرفه ای و چه قهرمانی، نیاز به برنامه های بلند مدت و کاربردی دارد در