دسته بندی:

انجام نخستین عمل ژن‌درمانی برای توقف نابینایی

انجام نخستین عمل ژن‌درمانی برای توقف نابینایی دانشمندان موفق به انجام نخستین عمل ژن‌درمانی برای توقف نابینایی شدند. به گزارش دنیای اسرار به نقل ازارک خبر،‌ دانشمندان بریتانیایی در روشی ادامه خبر

منتشر شده در